Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn viết báo cáo nghiên cứu cấu trúc địa chất và vẽ bản đồ địa chất / Lê Như Lai Ch.b, Hạ Văn Hải, Hoàng Quang Vinh;
H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1979
105tr. ; 27cm
Lê Như Lai
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hướng dẫn viết đồ án môn học địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất / Lê Như Lai;
H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1976
60tr. ; 27cm
Lê Như Lai
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hướng dẫn viết đồ án môn học địa chất cấu tạo, vẽ bản đồ địa chất / Lê Như Lai;
H. : [Knxb], 1978
68tr. ; 27cm
Lê Như Lai
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4