Dòng Nội dung
1
Bài giảng Thủy lực : Chuyên đề dùng cho lớp cao học Khai thác Mỏ / Võ Xuân Minh;
H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1993
57tr ; 27cm
Võ Xuân Minh
Gồm 4 phần: 1. Chuyển động ổn định của chất lỏng 2. Chuyển động của chất lỏng trong môi trường đất đá 3. Chuyển động của dòng nhiều pha 4. Cơ sở lý luận về mô hình các hiện tượng thủy lực
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài giảng thủy lực đại cương / Võ Xuân Minh, Vương Lan Vân
H : Đại học Mỏ Địa chất, 1991
107tr. ; 27cm.
Võ Xuân Minh
Gồm 7 chương: giới thiệu các nội dung cơ bản về thủy tĩnh, thủy động lực học; Tổn thất năng lượng; Dòng chảy qua lỗ và vòi; Tính toán thủy lực đường ống dài; Dòng chảy đều không áp trong kênh.
Đầu mục:1
3
Bài giảng thủy lực đại cương / Võ Xuân Minh, Vương Lan Vân;
H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2000
170 tr. ; 27cm
Võ Xuân Minh
Gồm 7 chương: giới thiệu các nội dung cơ bản về thủy tĩnh, thủy động lực, tính toán thủy lực đường ống, lỗ, vòi. dòng tia và kênh hở.
Đầu mục:76 (Lượt lưu thông:221) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập thủy lực / Võ Xuân Minh, Vương Lan Vân;
H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1987
98tr. ; 27cm
Võ Xuân Minh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình cơ sở kỹ thuật nhiệt / Võ Xuân Minh;
H : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2003
103tr ; 30cm
Võ Xuân Minh
Sách giới thiệu về nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:119) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)