Dòng Nội dung
1
Bài tập thủy lực /. Hoàng Văn Quý, Nguyễn Cảnh Cầm. Tập 1 /
H. : Xây dựng, 2015
290 tr. ; 19 x 27 cm.
Hoàng Văn Quý
Tóm tắt lí thuyết và bài tập thủy lực, những tính chất cơ bản của chất lỏng và chất khí, thủy tĩnh học và dòng chảy
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:369) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)