Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu áp dụng giải pháp khí nén nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thái trong công nghiệp dầu khí : Luận văn thạc sĩ / Hoàng Mạnh Thắng
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2006
97tr ; 30cm
Hoàng Mạnh Thắng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật giám sát dao động cho tổ hợp máy nén - tuốc bin khí - máy phát sử dụng trong trong nghiệp dầu khí : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Trọng Nghiêm
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2007
124tr ; 30cm
Nguyễn Trọng Nghiêm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Thiết bị đo và kiểm tra trong công nghiệp dầu khí / Đào Văn Tân chủ biên;
H. : Giao thông Vận tải, 2005
239tr. ; 27cm
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)