Dòng Nội dung
1
Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật / Trần Văn Việt
H. : Xây dựng, 2004
552tr. ; 27cm
Trần Văn Việt
Cuốn sách kết cấu thành 12 chương, đề cập đến vấn đề khảo sát đất nền, môi trường địa chất đất -đá, nơi đặt nền móng công trình, một số tính chất xây dựng. Đề cập vấn đề nước dưới đất, tính chất đất đá và tác động lên hoạt động thi công. Trình bày hệ thống các phương pháp, các kỹ thuật và thiết bị phục vụ cho công tác khảo sát. Công tác phân tích địa kỹ thuật, tính toán các loại móng nông, móng cọc, phân tích ổn định mái dốc và tường chắn. Nghiên cứu đất đắp trên nền đất yếu...
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:57) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)