Dòng Nội dung
1
Bài giảng thiết bị khoan thăm dò / Nguyễn Văn Giáp
H. : Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 2002
187tr. ; 27cm
Nguyễn Văn Giáp
Đầu mục:53 (Lượt lưu thông:88) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Khoan thăm dò : Dùng cho sinh viên ngoài ngành / Cao Thanh Lâm, Bùi Thanh Bình;
H. : Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010
161tr. ; 27cm.
Cao Ngọc Lâm
Đầu mục:149 (Lượt lưu thông:150) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
4
Nghiên cứu nâng cao chất lượng khoan thăm dò than mỏ Khánh Hoà - Thái Nguyên : Luận văn thạc sĩ / Đoàn Hữu Hào
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2008
102tr ; 30cm
Đoàn Hữu Hào
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)