Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần nhà và thương mại dầu khí : Luận văn thạc sĩ / Trần Trọng Dũng
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2013
72tr ; 30cm ;
Trần Trọng Dũng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
1995 Spe annual technical conference and exhibition
Texas : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1995
1008tr. ; 27cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
1999 SPE Annual technical conference and exhibition : Proceedings. Part 1
Texas : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1999
tr. ; 27cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
3C Seismic and VSP: Converted waves and vector wavefield applications / James Gaiser
Tulsa : SEG, 2015
610tr. ; 28cm.
Gaiser James
Đầu mục:1
5
A history of the american association of petroleum geologists 1965-1991 / Edd R. Turner;
Oklahoma : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1994
109tr. ; 27cm
Turter, Edd R
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)