Dòng Nội dung
1
Thăm dò địa chấn trong địa chất dầu khí / Mai Thanh Tân
H. : Giao thông Vận tải, 2007
239 tr. ; 27 cm.
Mai Thanh Tân
Khái quát phương pháp địa chấn trong địa chất dầu khí, kỹ thuật thăm dò, phát thu song địa chấn, xử lý số liệu địa chấn, một số yếu tố về địa tầng, phân tích lát cắt, tướng địa chấn, lát cắt thời địa tầng, địa chấn 3D, địa chấn tầng chứa, phương pháp địa chấn khúc xạ.
Đầu mục:64 (Lượt lưu thông:184) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)