Dòng Nội dung
1
Bài giảng phương pháp luận thiết kế giàn khoan biển / Triệu Hùng Trường, Nguyễn Hữu Bảng, Hoàng Anh Dũng
H., 2018
tr. ; 30cm.
Nội dung nói về các kiến thức cơ bản về các loại giàn khoan được sử dụng trong việc khoan thăm dò, khai thác dầu khí ngoài khơi. Gồm 11 chương: các dạng trụ cố định của công trình biển, tải trọng do sóng biển, tải trọng tính toán, tính toán trụ cố định theo sơ đồ khung, giàn khoan nổi,...
Đầu mục:1
2
Bài giảng thủy lực ngầm : Dùng cho sinh viên ngành Dầu khí / Nguyễn Tuấn Tiến;
H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2001
150tr. ; 27cm
Nguyễn Tuấn Tiến
Nội dung sách gồm: Cơ sở lý thuyết của dòng thấm;Các phương trình vận động cơ bản của chất lòng và khí trong các vỉa dầu khí
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cẩm nang địa chất tìm kiếm - thăm dò khoáng sản rắn / Đặng Xuân Phong, Đặng Xuân Phú
H. : Xây dựng, 2006
294tr. ; 27cm
Đặng Xuân Phong, Đặng Xuân Phú
Cung cấp kiến thức địa chất, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản. Tra cứu các khoáng vật tạo đá, tạo quặng, các khoáng vật trọng sa, nguồn gốc và điều kiện tạo thành khoáng vật cúng như các phương pháp lấy, gia công và phân tích mẫu, các phương pháp nghiên cứu thành phần vật chất quặng. phương pháp tìm kiếm, thăm dò và các lĩnh vực sử dụng khoáng sản.
Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình kỹ thuật khoan / Hồ Quốc Hoa (chủ biên), Trương Văn Từ, Nguyễn Khắc Long
H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2015
206 tr. ; 27 cm
Hồ Quốc Hoa
Khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ khoan. Khoan xoay lấy mẫu. Khoan khảo sát địa chất công trình. Khoan thăm dò khai thác khoáng sản lỏng khí
Đầu mục:93 (Lượt lưu thông:404) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Kỹ thuật khoan dầu khí / J.P. Nguyen; Lê Phước Hảo ( người dịch ); Đặng Huy Chi ( hiệu đính )
H. : Giáo dục, 1995
366tr. ; 24cm
Nguyen J.P.
Thiết kế giếng khoan dầu khí dầu khí, các thiết bị đáy, thiết bị khoan, dung dịch khoan, đầu giếng...
Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:109) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)