Dòng Nội dung
1
Bài giảng lý thuyết khai thác kỹ thuật máy và thiết bị dầu khí : Dùng cho học viên cao học: kỹ thuật dầu khí / Nguyễn Văn Giáp
H., 2018
95tr. ; 30cm.
Nguyễn Văn Giáp
Nội dung giới thiệu về cơ sở lý thuyết khai thác kỹ thuật máy và thiết bị dầu khí. Các tính chất cơ bản của vật liệu sử dụng. Công nghệ khai thác kỹ thuật, chuẩn đoán và bảo dưỡng máy và thiết bị dầu khí
Đầu mục:1
2
Bài giảng ổn định đường ống dẫn dầu khí : Dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật dầu khí / Nguyễn Văn Thịnh
H. : Knxb, 2016
81tr. ; 30cm.
Nguyễn Văn Thịnh
Thiết kế, tính toán lựa chọn đường ống dẫn dầu khí lựa chọn vật liệu và bề dày đươnngf ống như sự uốn và bóp méo của ống kim loại dưới đáy biển
Đầu mục:1
3
Bài giảng phương pháp luận thiết kế giàn khoa biển : Lưu hành nội bộ / Triệu Hồng Trường, Trần Văn Bản
H. : Knxb, 2015
129tr. ; 30cm.
Triệu Hồng Trường
Trình bày những vấn đề cơ bản về giàn cố định, giàn nổi và các vấn đề liên quan đến quy trình công nghệ lắp máy và thiết bị, lựa chọn và kiểm toán các phương tiên kỹ thuật phục vụ công tác xây lắp và tổ chức thi công xây lắp
Đầu mục:1
4
Bài giảng phương pháp luận thiết kế thiết bị khai thác dầu khí : Dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật dầu khí / Lê Đức Vinh
H. : Knxb, 2016
121tr. ; 30cm.
Lê Đức Vinh
Các phương pháp khai thác dầu khí, tổ hợp thiết bị trong khai thác dầu tự phun và khai thác nhân tạo
Đầu mục:1
5
Bài giảng phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan : Dùng cho học viên cao học ngành thiết bị Mỏ - Dầu khí / Nguyễn Văn Giáp
H. : Knxb, 2012
58tr. ; 30cm.
Nguyễn Văn Giáp
Trình bày về cấu tạo chung của tổ hợp thiết bị khoan, nguyên tắc thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan, phương pháp luận thiết kế...
Đầu mục:1