Dòng Nội dung
1
Bài giảng cao học kết cấu bê tông cốt thép : Dùng cho học viên chuyên ngành địa chất công trình / Nguyễn Văn Mạnh
H. : Knxb, 2017
103tr. ; 30cm.
Nguyễn Văn Mạnh
Trình bày nguyên lý tính toán và cấu tạo, tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn, bê tông cốt thép chịu nén, bê tông cốt thép chị kéo...
Đầu mục:1
2
Bài giảng cao học môn học kỹ thuật xử lý nền đất yếu và vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp : Dùng cho chuyên ngành địa chất công trình - địa kỹ thuật / Nguyễn Huy Phương, Tạ Đức Thịnh
H. : Knxb, 2012
105tr. ; 30cm.
Nguyễn Huy Phương
Giới thiệu những giải pháp khoa học công nghệ hiện đại mang tính công nghiệp với quy mô lớn có thể thực hiện ở mọi điều kiện nền đất yếu khác nhau...
Đầu mục:2
3
Bài giảng cao học vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên / Nguyễn Thị Nụ
H. : Knxb, 2018
126tr. ; 30cm.
Nguyễn Thị Nụ
Các vấn đề chung về vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên, phương pháp nghiên cứu, đánh giá kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên, vật liệu đất dính, đất dời và đá phục vụ mục đích xây dựng,...
Đầu mục:1
4
Bài giảng cơ học đá : Dùng cho giảng dạy cao học chuyên ngành địa chất công trình / Nguyễn Quang Phích, Lê Trọng Thắng
H. : Knxb
285tr. ; 30cm.
Nguyễn Quang Phích
Giới thiệu về xây dựng mô hình cơ học, trạng thái ứng suất nguyên sinh, trạng thái ứng suất thứ sinh và các quá trình biến đổi cơ học...
Đầu mục:1
5
Bài giảng cơ học đá nâng cao : Dùng cho đào tạo trình độ tiến sĩ / Lê Trọng Thắng
H. : Knxb
95tr. ; 30cm.
Lê Trọng Thắng
Trình bày đặc tính của vật liệu đá, đặc điểm của khối đá, nước dưới đất đá, ứng suất trong đá...
Đầu mục:1