Dòng Nội dung
1
Kỹ thuật gia cố cải tạo đất đá / Đỗ Minh Toàn
H. :, 2014
129 tr. ; 29 cm
Đỗ Minh Toàn
Phương pháp bổ sung thành phần hạt, tăng độ chặt của đất. Cải tạo đất bằng chất kết dính, một số phương pháp vật lý, Phương pháp phụt dung dịch xi măng...
Đầu mục:29 (Lượt lưu thông:51) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)