Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đầu đập thủy lực phá đá quá cỡ tại mỏ đá Phước Nhân - Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Văn Thuấn
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2013
70tr ; 30cm ;
Nguyễn Văn Thuấn
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)