Ngày đăng bài: 04/09/2020 09:03
Lượt xem: 15710
DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TẠI TỦ SÁCH KHOA TRẮC ĐỊA

(Cán bộ phụ trách: Bùi Ngọc Quý)

 

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NĂM XB NXB
1  Giáo trình thiết kế biên tập và thành lập bản đồ Nguyễn thế Việt 2002 ĐH Mỏ - Địa chất
2 Bài giảng bản đồ học Triệu Văn Hiến 1992 ĐH Mỏ - Địa chất
3 Bản đồ chuyên đề   Hoàng Phương Nga    
4 Bản đồ học chuyên đề Hoàng Phương Nga  1973 ĐH Mỏ - Địa chất
5 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ.   Nguyễn Thế Việt, Bùi Tiến Diệu, Bùi Ngọc Quý, … 2012  NXB KH&KT
6 Giáo trình cơ sở bản đồ và Vẽ bản đồ Nguyễn Thế Việt (chủ biên), Bùi Tiến Diệu, Bùi Ngọc Quý, Đỗ Thị Phương Thảo, Trần Quỳnh An 2012 Khoa học và Kỹ thuật
7 Hướng dẫn học và thiết kế website bằng Macromedia flash  Hoàng Vân Anh  2005  
8 Hướng dẫn tách màu – sửa màu bản đồ bằng phần mềm Cadscript Nguyễn Thế Việt và Bùi Ngọc Quý  2007 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất, Hà Nộ
9 Hướng dẫn thiết kế, biên tập và thành lập bản đồ số trên máy tính với phần mềm Micro Station:  Dùng cho sinh viên ngành bản đồ  Nguyễn Thế Việt, Bùi Ngọc Quý    
10 In bản đồ  Trần Trung Hồng   Giao thông Vận tải
11 Kinh tế, tổ chức sản xuất bản đồ và an toàn lao động Nguyễn Thế Việt 2004 ĐH Mỏ - Địa chất
12 Một số vấn đề về kinh tế, tổ chức quản lý sản xuất bản đồ khi áp dụng công nghệ mới.  Nguyễn Thế Việt 2003 LV
13 Nghiên cứu cơ sở khoa  học xây dựng Web Atlas quản lý hành chính thành phố Hà Nội Bùi Ngọc Quý 2013 LA
14 Nghiên cứu cơ sở khoa  học xây dựng Web Atlas quản lý hành chính thành phố Hà Nội, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật,  Bùi Ngọc Quý 2013 Trường Đại học Mỏ - Địa chất,
15 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Multimedia trong bản đồ số Lu Văn Giang 2006 LV
16 Phép chiếu bản đồ Trần Trung Hồng, Bùi Tiến Diệu, Trần Trung Chuyên 2008 Nhà xuất bản giao thông vận tải
17 Phương pháp thang tầng mầu địa hình trong bản đồ địa lý chung,Tạp chí Khoa học Mỏ- Địa chất số 9/1   2005  
18 Toán bản đồ Triệu Văn Hiến  1973 ĐH Mỏ - Địa chất
19 Trình bày bản đồ  PGS.TS. Trần Trung Hồng 2001 Giao thông Vận tải
20 Viễn thám ứng dụng  Phạm Vọng Thành 2003 ĐH Mỏ - Địa chất
21  Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất đai (LIS) Hoàng Ngọc Hà  1995 ĐH Mỏ - Địa chất
22 Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất đai (LIS) Hoàng Ngọc Hà  1995  Đại học Mỏ - Địa chất
23 Bài giảng Khoa học đất Nguyễn Thị Kim Yến 2004 Đại học Mỏ Địa chất
24 Đo đạc địa chính Nguyễn Trọng San.  2002 ĐH Mỏ - Địa chất - Hà Nội
25 Giáo trình  Luật và Quản lý Nhà nước về đất đai Nguyễn Thị Dung 2008 ĐH Mỏ - Địa chất
26 Giáo trình Kỹ thuật lập trình trong Trắc địa Trần Thùy Dương, Phạm Thế Huynh, Đinh Hải Nam  2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật
27 Bài giảng Cơ sở Viễn thám Nguyễn Văn Trung 2012 ĐH Mỏ - Địa chất
28 Bài giảng hệ thống thông tin địa lý Trần Vân Anh   Trường ĐH Mỏ - Địa chất
29 Cơ sở toán học của sự tích hợp sử dụng LiDAR và hệ thống đạo hàng quán tính INS/IMU. Tạp chí KH ĐĐ và BĐ; số 5 (9/2010) Trần Đình Trí, Lê văn Hà 2010  
30 Mô hình toán học và tham số kiểm định trong công nghệ LiDAR. Tuyển tập BC HNKH lần thứ 20,  Đại học  Mỏ - Địa chất, Hà Nội, (Q.5), tr.111-11 Trần Đình Trí, Vũ Long, Trần Thanh Hà 2012  
31 Trắc địa ảnh :  Phần cơ sở đo ảnh Trương Anh Kiệt    
32 [1] Trắc địa ảnh :  Phần cơ sở đo ảnh /   Trương Anh Kiệt    
33 [1], Cơ sở viễn thám siêu cao tần Trần Vân Anh 2013 Khoa học và Kỹ thuật
34 Bài giảng Viễn thám hồng ngoại nhiệt. Trần Xuân Trường    
35 Hướng dẫn thực tập Đo ảnh và Đoán đọc điều vẽ ảnh. Phan Văn Lộc, Phạm Vọng Thành 2004 Trường ĐH Mỏ - ĐỊa chất
36  Công nghệ đo ảnh Phan Văn Lộc 2012 Giao thông vận tải
37 Bài giảng Cơ sở kỹ thuật LiDAR Trần Đình Trí 2013 ĐH Mỏ - Địa chất
38 Cơ sở đo ảnh Trương Anh Kiệt, Phạm Vọng Thành 2010 Giao thông vận tải
39 Cơ sở đo ảnh Trương Anh Kiệt 2009 Giao thông vận tải
40 Công nghệ đo ảnh Phan Văn Lộc 2012 Giao thông vận tải
41 Giáo trình tài liệu hướng dẫn thực tập công tác tăng dày khống chế ảnh Trương Anh Kiệt   ĐH Mỏ - Địa chất
42 Lập trình bài toán Trắc địa cơ sở Đinh công Hòa 2010 Giao thông vận tải
43 Trắc địa ảnh Trương Anh Kiệt, Lê Văn Hường, Trần Đình Trí 2005 Khoa học và kỹ thuật
44 Trắc địa ảnh Trương Anh Kiệt, Lê Văn Hường, Trần Đình Trí 2005 Khoa học và kỹ thuật
45 Trắc địa ảnh (phần phương pháp đo ảnh mặt đất) Lê Văn Hường 2000 Giao thông vận tải
46 Trắc địa ảnh : Phần Đoán đọc điều vẽ ảnh  Phạm Vọng Thành 2003  
47   Trắc địa cao cấp. Giáo trình cho sinh viên ngành Bản đồ Đặng Nam Chinh, Đỗ Ngọc Đường 2000 Giao thông vận tải
48  Bình sai lưới Trắc địa. Giáo trình dành cho sinh viên ngành trắc địa   Đặng Nam Chinh, Vũ Đình Toàn, Lê Thị Thanh Tâm 2015 Khoa học và kỹ thuật
49  Bình sai tính toán lưới Trắc địa và GPS  Hoàng Ngọc Hà 2006 Khoa học và kỹ thuật
50  Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa Hoàng Ngọc Hà, Trương Quang Hiếu 2003 Giao thông vận tải
51  Giáo trình Trắc địa lý thuyết Phạm Hoàng Lân (chủ biên) 2013 Khoa học và kỹ thuật
52  Giáo trình Trọng lực trắc địa Phạm Hoàng Lân 1973 ĐH Mỏ - Địa chất
53  Trắc địa cao cấp, Phần II : Thiên văn cầu và định vị thiên văn Phạm Hoàng Lân( Chủ biên).Trịnh Ngọc Huệ 2007 Giao thông vận tải
54  Xây dựng lưới trắc địa Dương Vân Phong, Nguyễn Gia Trọng 2013 Khoa học và kỹ thuật
55 Bình sai tính toán lưới Trắc địa và GPS Hoàng Ngọc Hà 2006 Khoa học & kỹ thuật
56 Định vị vệ tinh Đặng Nam Chinh, Đỗ Ngọc Đường 2012 Khoa học và kỹ thuật
57 Giáo trình Đo trọng lực Lê Minh Tá, Bùi Khắc Luyên, Nguyễn Văn Sáng 2017 Giao thông vận tải
58 Giáo trình Trắc địa cao cấp đại cương Phạm Hoàng Lân ( Chủ biên), Đặng Nam Chinh, Dương Vân Phong, Vũ Văn Trí 2017  Giao thông vận tải
59 Giáo trình Trắc địa lý thuyết Phạm Hoàng Lân (chủ biên) 2013 Khoa học và kỹ thuật
60 Giáo trình Trọng lực trắc địa Phạm Hoàng Lân 1973 Trường Đại học Mỏ - Địa chất
61 Giáo trình xây dựng lưới trắc địa Dương Vân Phong, Nguyễn Gia Trọng 2013 Giao thông vận tải
62 Hướng dẫn thực tập Trắc địa cao cấp Đặng Nam Chinh, Đỗ Ngọc Đường 2000 ĐH Mỏ - Địa chất
63 Trắc địa cao cấp đại cương Phạm Hoàng Lân (Chủ biên), Đặng Nam Chinh, Dương Vân Phong, Vũ Văn Trí 2017 Giao thông vận tải
64 Trắc địa cao cấp đại cương Phạm Hoàng Lân, Đặng Nam Chinh, Dương Vân Phong, Vũ Văn Trí 2012 Khoa học và kỹ thuật
65 Trắc địa cao cấp, Phần II : Thiên văn cầu và định vị thiên văn Phạm Hoàng Lân (Chủ biên).Trịnh Ngọc Huệ 2007  Giao thông vận tải
66 Trắc địa cao cấp. Giáo trình cho sinh viên ngành Bản đồ Đặng Nam Chinh, Đỗ Ngọc Đường 2000 Giao thông vận tải
67 Trắc địa lý thuyết Phạm Hoàng Lân 2013 Khoa học và kỹ thuật
68           Trắc địa công trình Phan Văn Hiến 1999  Giao thông vận tải
69  Quan trắc chuyển dịch và  biến dạng công trình Trần Khánh, Nguyễn Quang Phúc 2010 Giao thông vận tải
70  Trắc địa công trình Phan Văn Hiến 2001 Giao thông vận tải
71  Trắc địa công trình công nghiệp Nguyễn Quang Thắng, Trần Viết Tuấn 2007 Giao thông vận tải
72 Giáo trình: Trắc địa công trình Phan Văn Hiến 2001  Giao thông vận tải
73 Máy trắc địa và Đo đạc điện tử  Trần Viết Tuấn, Đinh Thị Lệ Hà, Lê Đức Tình 2016 Bách Khoa
74 Quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình Trần Khánh, Nguyễn Quang Phúc  2010 Giao thông vận tải
75 Trắc địa công trình Phan Văn Hiến và nnk 2001 Giao thông vận tải
76 Trắc địa công trình công nghiệp - thành phố Nguyễn Quang Thắng và Trần Viết Tuấn 2007 Giao thông vận tải
77  “Trắc địa cơ sở 1 &2”. Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa    
78  Cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và quản lý đô thị Phạm Trọng Mạnh, Phạm Vọng Thành 1999 Xây Dựng
79  Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ Nguyễn Đình Bé, Vương Trọng Kha 2000 Giao thông vận tải
80  Định vị vệ tinh Đặng Nam Chinh, Đỗ Ngọc Đường 2012 Khoa học và Kỹ thuật
81  Giáo trình  Trắc địa đại cương Võ Chí Mỹ     
82  Giáo trình  Trắc địa mỏ Nguyễn Đình Bé, Nguyễn Xuân Thụy, Võ Chí Mỹ    
83  Giáo trình  Trắc địa mỏ  Võ Chí Mỹ    
84  Giáo trình Trắc địa địa cương Võ Chí Mỹ    
85  Hình học mỏ  Nguyễn Xuân Thụy, Phạm Công Khải   Xây dựng
86  Tin học ứng dụng trong trắc địa mỏ Phạm Công Khải  2005 ĐH Mỏ - Địa chất
87  Trắc địa ảnh, Phần: Đoán đọc điều vẽ ảnh Phạm Vọng Thành 2000 Giao thông vận tải
88  Trắc địa mỏ Nguyễn Đình Bé, Võ Chí Mỹ, Nguyễn Xuân Thụy 1998 Giao thông vận tải
89  Trắc địa mỏ Võ Chí Mỹ 2005 Đại học Mỏ-Địa chất
90 Bài giảng xây dựng cơ sở dữ liệu GIS mỏ địa chất Phạm Công Khải 2013 Trường đại học Mỏ - Địa chất
91 Cơ sở viễn thám siêu cao tần Trần Vân Anh 2013 Khoa học & kỹ thuật
92 Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ Nguyễn Đình Bé, Vương Trọng Kha 2000 Giao thông vận tải
93 Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Trắc địa mỏ Võ Chí Mỹ 2002 Xây dựng
94 Giáo trình Trắc địa mỏ  Võ Chí Mỹ     
95 Giáo trình xây dựng lưới trắc địa Dương Vân Phong, Nguyễn Gia Trọng 2013 Giao thông vận tải
96 Tin học ứng dụng trong trắc địa mỏ  Phạm Công Khải 2005 Đại học Mỏ-Địa chất
97 Trắc địa cơ sở Nguyễn Trọng San,  Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa  2002 Xây dựng
98 Trắc địa địa cương Võ Chí Mỹ 2009 Giao thông vận tải
99  Hướng dẫn thiết kế, biên tập và thành lập bản đồ số trên máy tính với phần mềm Micro Station :  Dùng cho sinh viên ngành bản đồ Nguyễn Thế Việt, Bùi Ngọc Quý 2006 ĐH Mỏ - Địa chất
100  Trắc địa cao cấp đại cương   Phạm Hoàng Lân, Đặng Nam Chinh, Dương Vân Phong 2012 Khoa học và Kỹ thuật
101  Trắc địa cơ sở – Tâp 2 Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hoà 2002 Xây dựng
102  Trắc địa đại cương Võ Chí Mỹ 2009 Giao thông vận tải
103 Bài tập sai số và bình sai trắc địa Trương Quang Hiếu 1986 ĐH Mỏ - Địa chất
104 Lý thuyết sai số và phương pháp bình phương nhỏ nhất  Phan Văn Hiến,Vi Trường,Trương Quang Hiếu 1985 ĐH Mỏ - Địa chất
105  Trắc địa cơ sở – Tâp 1 Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hoà 2002 Xây dựng
106 Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin địa lý (Gis) trong quy hoạch và quản lý đô thị Phạm Trọng Mạnh, Phạm Vọng Thành 1999 Xây dựng
107 Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa GS.TSKH. Hoàng Ngọc Hà, TS. Trương Quang Hiế 1999 Giao thông vận tải
108 Đánh giá khả năng của phép lọc hình thái trong phân loại điểm địa hình tự động từ đám mây điểm UAV, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 58, Kỳ 2, trang 163-170. Lã Phú Hiến, Nguyễn Quang Minh, Hoàng Anh Tuấn, Đào Văn Khánh, Trần Anh Tuấn 2017  
109 Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV), Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 58, Kỳ 4, Trang 201-211. Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp 2017