Ngày đăng bài: 04/09/2020 08:58
Lượt xem: 13832
DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TẠI TỦ SÁCH KHOA DẦU KHÍ

 

(Cán bộ phụ trách: Lê Quang Duyến)

STT Tên sách  Tác giả  Nhà xuất bản  Năm
xuất bản 
1 A color lllustrated guide to Constituents, Textures, Cememts,And Porosities of Sandstones and Associated Rocks Peter A.Scholle  AAPG  1979
2 A First Course in Polymer Chemistry A.Strepikheyev,V.derevitskaya, … Mir Publishers 1971
3 A modern appoach to ofganic chemmistry J. Packer, J.aughan Edicion Revolucionaria  
4 Abnormal Pressure in Hydrocacbon Environments B.E.Law, G.F.Ulmisshek,V.I. Slavin AAPG  1994
5 Abnormal Subsurface Pressure AAPG Bulletin  AAPG  1974
6 Abstracts of WesternGeco papers  San Antonio, Texas AAPG  2001
7 Achieving Perfect Fit  Nick Boulter, Murray Dalziel, Ph.D,.. improving Human Performance series  
8 Acoustics of Gas - Bearing sediments  Aubrey L. Anderson    
9 Acoustics of porous media  T.Bourbie,O.Coussy,B.Zinsziner Gulf Publishing Company 1986
10 Advanced process control and information systems for the process industries  Les A. Kane,Editor Gulf Publishing Company  
11 Advances in Well test analysis Robert C . Earlougher , Jr. Society of petroleum Engineers of AIME 1977
12 An Introduction to DaTaBase Systems  C.J.Date Sixth Edition   
13 Analytical Chemistry S.Shapiro,Ya.Gurvich Mir Publishers 1975
14 Annales Societe Geologique Belgique       
15 Annales Societe Geologique Belgique       
16 Annales Societe Geologique Belgique       
17 Annales Societe Geologique Belgique       
18 Annales Societe Geologique Belgique       
19 Applied Heat Transmission  Herman J.Stoever  Mcraw - Hill  1941
20 Aspectos de Ingenieria de la Inyeccion de Agua Forreest F.Craig JR Primera Impresion  1982
21 Bài giảng chi tiết máy  Phạm Tuấn  ĐH Mỏ - Địa Chất  2000
22 Bài giảng cơ sở các quá trình và thiết bị công nghệ  hóa học  KS- Công Ngọc Thắng    2001
23 Bài giảng Cơ sở địa nhiệt ứng dụng PGS.TS nguyễn Văn Phơn    2001
24 Bài Giảng Địa Vật Lý Đại Cương  Nguyễn Quốc Thực    2002
25 Bài giảng tính toán thiết kế công trình biển phần 2  PGS.TS Nguyễn Hữu Bằng    2001
26 Bài tập cơ học ứng dụng Nguyễn NHật Lệ, Nguyễn Văn Vượng NXB Giáo dục  2009
27 Bài tập kỹ thuật đo  PGS.TS Ninh Đức Tôn, TS. Nguyễn Trọng Hùng  NXB Giáo dục  2006
28 Bài tập lý thuyết đàn hồi  Đào Lưu, Nguyễn Xuân Lựu NXB ĐH GTVT 1998
29 Bài tập nguyên lý máy  Tạ Ngọc Hải  NXB KH- Kt 2009
30 Bài Tập Sức Bền vật liệu  Nguyễn Xuân Lựu NXB GTVT 2000
31 Bài tập và thực tập các phương pháp phổ  Nguyễn đình Triệu  NXB Quốc Gia HN 2001
32 Basic Processing  N.A. Anstey, Series Editor international human resources development cổpation  
33 Bộ chương trình giáo dục đại học đai cương  bộ giáo dục đào tạo  NXB Hà Nội  1995
34 Calcul des gaines metalliques minces posees sous les chaussees …. G.dreyfeuss Editions technip  
35 Catalysis Under Transient Conditions  Alexis T. Bell  American chemical society  1982
36 Catalytic Processes And proven Catalysts Charles L. Thomas Academic Press 1970
37 Cementing Dwight K.Smith Society of petroleum Engineers inc 1990
38 Characterisation of catalysts J.M. Thomas and R.M.Lambert John wiley & sons  
39 Chemisorption  Prof. W.E.Garner  Butterworths Scientific Publications 1957
40 Chemistry of catalytic processes Jame J. Carberry, Jame R. Fair  Mcraw - Hill   
41 Chemistry severnth edition  Zumdahl     
42 Circum pacific energy and mineral resources Michel T.Halbouty, JoHn C. Maher  AAPG  1976
43 Cơ học kết cấu  lê VĂn quý  Trường ĐH GTVT  
44 Cơ học lý thuyết tập 1  Chu Tạo Đoan  NXBGTVT  
45 Cở sở lý thuyết xử lý số liệu địa vật lý  GS- TSKH Phạm Năng Vũ    2002
46 Computational methods in chemical engineering Owen T.Hanna, Orville C. Sandall Prentice - hall internations ,Inc  
47 Computer - Aided Heat Transfer analysia J.Alan Adams, David F. Rogers Mcraw - Hill   
48 Computer Calculations for High - Pressurre Vapor - liquid Equilibria J.M.Prausnitz, P.L chueh Prentice - hall internations series 1968
49 Conduction of heat in Solids H.S. Carslaw, J.c. Jaeger oxford at the clarendon press   
50 Công ghệ chế biến khí thiên nhiên Và khí dầu mỏ  Hoàng đinh Nam, Nguyễn Văn Phước … ĐH Kỹ thuật HCM 1998
51 Continuous Flow gas lift Design Manual   Weatherford Artifical Lift Systems  
52 Coures Catalog      1995
53 Deltaic sedimentation Modern and anoient  James P. Morgan    
54 Depositionnal systems Richard A. Davis, Ir    
55 Desgin For Chemical And Petrochemical Plants Ernest E.Ludwig Gulf Publishing Company  
56 Developments sedimentology 21      
57 Diifusion in solids, liquids,gases W.Jost Academic Press  
58 Distillation principles and design procedures R.J.Héngtebeck Reinhold publishing corporation  
59 DNS And Bind Paul Albitz   1992
60 Dung sai và lắp ghép Ning Đức Tốn  NXB Giáo dục  2007
61 Đề bài và những hướng dẫn bài tập lớn sức bền vật liệu cơ kết cấu   Lều Mộc Lan,Nguyễn Vũ Việt Nga   NXB xây dựng 2006
62 Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam  Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam  Nhà Xuất Bản KH- KT  
63 Địa chất, khoáng sản và dầu khí Việt Nam  Tổng cục địa chất,Tông công ty dầu khí Việt Nam,… Cục địa chất Việt Nam  1995
64 Earth  Raymond Siever Frank Press  
65 Earth science and the environment Thompson Turk     
66 ECM6 Computational Methods      
67 Economics And Finance SPE    
68 elementary reaction kinetics  J.L latham  Butterworths Scientific Publications  
69 Erdolverarbeitung Petrolchemie Walter leipnitz \technik - worterbuch  
70 Experriments in computational oganic chemistry warren J.HeHre    
71 Experriments methods in gasReactions  Sir Hary Melvillle  macmillan  
72 Fifth Edition Earth An Introduction to Physical Geology Edward J.TarBuck  Prentice Hall   
73 Flow simulation       
74 Fluidization  Max Leva  Mcraw - Hill  1959
75 Fluidization  J.F.Davidson,D.Harison Academic Press  
76 Formation Damage John L. Gidley,Chảiman    
77 Fullbore Formation Microlmager Seminar  S.A Spagnuolo   1996
78 Gas Conditionning And Processing John M.Campbell    
79 Giáo trình anh văn chuyên môn  TH.S Bùi thị Lệ Thủy  TRường ĐH Mỏ - Địa Chất  2006
80 Giáo trình cơ sở khoan  Phạm Văn Hiệu, Vũ Đình Hiền  TRường ĐH Mỏ - Địa Chất  2004
81 Giáo trình công nghệ chế biến Dầu khí  Phan Tử Bằng  NXB Xây Dựng 2002
82 Giáo trình đại vật lý đại cương  Mai Thanh Tân    1998
83 Giáo trình địa vật lý đại cương  Hoàng thanh mai  TRường ĐH Mỏ - Địa Chất  2005
84 Giáo trình địa vật lý tổng hợp  Bùi thế bình  TRường ĐH Mỏ - Địa Chất  2004
85 Giáo trình kỹ thuật lao động và bảo vệ môi trường  Hoồ Quốc Hoa TRường ĐH Mỏ - Địa Chất   
86 Giáo trình Thu gom dầu khí - nước  Leê Xuân Lân  TRường ĐH Mỏ - Địa Chất  2004
87 Giáo trình vật lý vỉa dầu khí  Phan từ Cơ  TRường ĐH Mỏ - Địa Chất  2004
88 Guiding your career as a professional geologist  Ppeter R. Rose     
89 Handbuch dẻ physik  K.Rawer Springer Vẻrlag 1972
90 Heat exchangers  A.T. BowDen,D.Ph,…    
91 Heat exchangers in shaft furnaces  B.I.Kitaev Pergamon Press 1967
92 Heat transfer  Max Jakob  John wiley & sons 1949
93 Hoạch định chiến lược phát triển và kế hoạch hóa doanh nghiệp dầu khí  Nguyễn Đức Thành  NXBGTVT 2002
94 Hydrocarbon chemistry  George A. Olah second edition  
95 HYSyS      
96 InDuced Polarisation MethoDs John Coggon WA School of Mines  
97 International year of Planet Earth  Nguyễn Thành Vạn  Department of Geology & Minerals of Viet Nam  2008
98 Introduction to chemical Engineering Analysis T.W.F.Rusell,M.M.DENN John wiley & sons 1976
99 Introduction to physical polymer science  L.H.Speriling  A wiley - interscience publication  
100 Investigating Earth A Geology Laboratory Text  C.Gil wiswall, Charles H.Fletcher  WCB  
101 Journal of china University of geosciences   China University of Geosciences 199
102 Kinh Tế Dầu Khí  TS. Đõ Hữu Tùng  NXB GTVT 2001
103 Laboratory Exercises in Environmental Geology      
104 Luật dầu khí    Nhà xuất bản chính trị quốc gia  1993
105 Lý thuyết điện tử trong hóa hữu cơ  Võ thị tri túc  NXB Đại Học và Trung học chuyên nghiệp  1975
106 Lý thuyết và thiết bị cháy  Nguyễn sĩ mão Nhà Xuất Bản KH- KT  
107 mexian oil and gas  Richard B . Mancke    
108 New Oil From Old Fields       
109 New sonic measurements and applications to formation evaluation  MR.Alain Brie    1995
110 Schaum's Outline series theory and problems of Introductory geology Richard W.Ọakangas Mcraw - Hill   
111 Seismic Prospecting Ínstruments B.S.Evenden, D.R Stone And N.A. Ánstey   1970
112 Sondorului de la … Cartea Edltura Tehnlca  
113 Structural Mechanics of BuRied Pipes    CRC Press  
114 Tạp chí của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam    Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam   
115 Thiết bị khai thác dầu khí  Trần Văn Bản     
116 Thomas Calculus  George D. Thomas,JR    
117 Thomas Calculus Eaely Tráncendental      
118 Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học công nghệ biển lần thứ 4    Trung tâm khoa học công nghệ quốc Gia HN 1999
119 Tuyển tập Hội nghị khoa hộc kỹ thuật dầu khí    Trường ĐH Mỏ - Địa Chất  2002
120 university physics  Hugh D. Young, Roger A.FreeDman