Thông báo đăng ký lịch mượn sách và ngoại khóa cho sinh viên K63

    Từ ngày 25/09/2018 Thư viện bắt đầu phục vụ mượn sách và ngoại khóa cho sinh viên k63. Vậy đề nghị đại diện của các lớp đến Phòng mượn - Tầng 1 (Nhà C 5 tầng) để đăng ký lịch mượn sách và ngoai khóa cho cả lớp.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                         TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN