Thông báo đăng ký lịch mượn sách cho sinh viên K62

    Từ ngày 18/09/2017 Thư viện bắt đầu phục vụ cho sinh viên k62 mượn sách. Vậy đề nghị đại diện của các lớp đến Phòng mượn - Tầng 1 (Nhà C 5 tầng) để đăng ký lịch mượn sách cho cả lớp.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                  TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN