Ngày đăng bài: 14/09/2017 08:58
Lượt xem: 107698
Thông báo Năm học 2017 - 2018

    Từ ngày 18/09/2017 Thư viện bắt đầu phục vụ cho sinh viên k62 mượn sách. Vậy đề nghị đại diện của các lớp đến Phòng mượn - Tầng 1 (Nhà C 5 tầng) để đăng ký lịch mượn sách cho cả lớp.

- Các khóa khác phục vụ mượn, trả bình thường.

- Cán bộ, sinh viên, học viên thanh toán ra trường tại Phòng mượn - Tầng 1 nhà C5 tầng./.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                  TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN