Thông báo về việc Thư viện mở cửa phục vụ tại Khu B.

THÔNG BÁO

1. Trung tâm thông tin thư viện xin thông báo tới Bạn đọc, bắt đầu từ ngày 01/04/2017 Trung tâm mở cửa phục vụ Phòng Đọc (không phục vụ mượn trả sách) tại Tầng 1 - Tòa nhà ký túc xá sinh viên -  Khu B Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2 - Thứ 6

8h00 - 12h00

13h00 - 17h00

2. Trung tâm mở cửa phục vụ bạn đọc thêm ngoài giờ vào 6 tháng cao điểm (Tháng 4, 5, 6, 10, 11, 12) tại Phòng đọc tầng 3 Khu A. Thời gian phục vụ như sau:

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2 - Thứ 6

8h00 - 12h00

13h00 - 19h00

Thứ 7

8h00 - 12h00

13h00 - 17h00

 

Trân trọng thông báo!