Ngày đăng bài: 03/04/2017 08:37
Lượt xem: 82191
Thông báo về thời gian phục vụ bạn đọc Thư viện (Khu A và Khu B)

THÔNG BÁO

1. Trung tâm thông tin thư viện xin thông báo tới Bạn đọc, bắt đầu từ ngày 01/04/2017 Trung tâm mở cửa phục vụ Phòng Đọc (không phục vụ mượn trả sách) tại Tầng 1 - Tòa nhà ký túc xá sinh viên -  Khu B Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2 - Thứ 6

8h00 - 12h00

13h00 - 17h00

2. Trung tâm mở cửa phục vụ bạn đọc thêm ngoài giờ vào 6 tháng cao điểm (Tháng 4, 5, 6, 10, 11, 12) tại Phòng đọc tầng 3 Khu A. Thời gian phục vụ như sau.

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2 - Thứ 6

8h00 - 12h00

13h00 - 19h00

Thứ 7

8h00 - 12h00

13h00 - 17h00

 

Trân trọng thông báo!