Ngày đăng bài: 02/11/2016 15:59
Lượt xem: 109443
Danh mục sách mới giới thiệu tới bạn đọc
STT Tên sách Tác giả
1 Cơ sở viễn thám Trần Vân Anh
2 Tai biến địa chất Nguyễn Phương
3 Địa chất công trình Tô Xuân Vu
4 Chế biến tinh nguyên liệu khoáng Nguyễn Ngọc Phú
5 Đánh giá tài nguyên khoáng Trương Xuân Luận
6 Công nghệ wetland xử lý nước thải Nguyễn Hoàng Nam
7 Tinh thể khoáng vật Nguyễn Khắc Giảng
8 Thông gió mỏ hầm lò Trần Xuân Hà
9 Vật liệu điện và cao áp Đỗ Như Ý
10 Thực tế tuyển than Phạm Hữu Giang
11 Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm lý thuyết mạch điện điện tử Kim Ngọc Linh
12 Kỹ thuật khoan Hồ Quốc Hoa
13 Thiết bị khai thác dầu khí Hoàng Anh Dũng
14 Nguyên lý kế toán Bùi Thu Thủy
15 Thống kê ứng dụng tin học Lê Thanh Huệ
16 Lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng Android Lê Văn Hưng
17 Trắc Địa Mỏ Võ Chí Mỹ
18 Từ điển trắc địa - bản đồ và quản lý đất đai Anh - Việt Võ Chí Mỹ
19 Cơ học đá Võ Trọng Hùng
20 Thi công giếng đứng Võ Trọng Hùng
21 Trắc địa cao cấp đại cương Phạm Hoàng Lân
22 Đo trọng lực Lê Minh Tá