Ngày đăng bài: 30/08/2016 16:16
Lượt xem: 74488
Thông báo về việc mượn sách đầu năm học 2016 - 2017

     Từ ngày 22/08/2016 Đại diện của các lớp đến Phòng mượn - Tầng 1 (Nhà C 5 tầng) để đăng ký lịch mượn sách cho cả lớp.

     Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                  TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN