Ngày đăng bài: 17/11/2021 11:02
Lượt xem: 2530
TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH - CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT ĐỌC SÁCH KINDLE

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT ĐỌC SÁCH KINDLE

  1. Cài đặt trên điện thoại.

Bước 1: Chọn Biểu tượng App Store hoặc CH Play

Bước 2: Tìm kiếm phần mềm Amazon Kindle và chọn Cài đặt

Bước 3: Cài đặt xong, chọn Mở

Bước 4: Chọn biểu tượng More để đăng nhập

Bước 5: Tại màn hình Đăng nhập nhập thông tin sau, sau đó chọn Sign in

Tên: Ebook@humg.edu.vn

Pass: Tv123456

Bước 6: Đăng nhập xong vào màn hình Thư viện, lựa chọn Cuốn sách cần đọc

  1. Cài đặt trên máy tính

Bước 1: Vào link https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16571048011 và chọn Biểu tượng cài đặt cho máy tính

Bước 2: Sau khi cài đặt thành công, chọn Biểu tượng Kindle để đăng nhập. Các bước làm tương tự bước 5 và bước 6 Cài đặt trên điện thoại.

Lưu ý: Chỉ cần cài đặt trên Điện thoại/Máy tính 1 lần, những lần sau chỉ cần chọn Biểu tượng Kinde để đọc sách, không cần phải đăng nhập lại.